0

aplikacje

id #2483962 13.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw planowania i realizacji projektów historycznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje oraz przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące historii, w tym historii polskiej służby zagranicznej, na potrzeby zadań realizowanych przez placówki zagranicznej oraz inne komórki MSZ
 • Inicjuje i realizuje, we współpracy z innymi komórkami MSZ i/lub instytucjami polskiej kultury, a także instytucjami naukowymi, projekty promujące rzetelną wiedzę o historii Polski, w tym o polskiej dyplomacji, za granicą oraz na potrzeby Kierownictwa i innych komórek MSZ. Monitoruje stan realizacji projektów poprzez kontakt z komórkami właściwymi w sprawach finansów.
 • Nawiązuje i utrzymuje kontakty z instytucjami zewnętrznymi realizującymi, we współpracy z wydziałem, projekty z dziedziny dyplomacji historycznej
 • Przygotowuje materiały tezowo-informacyjne dotyczące historii we współpracy z innymi komórkami MSZ na potrzeby realizacji polskiej polityki zagranicznej. Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz innych materiałów dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kompetencji wydziału
 • Realizuje zakup materiałów promocyjnych związanych z dyplomacją historyczną, monitoruje i analizuje oferty zgłoszone przez podmioty zewnętrzne, celem wybrania najlepszych projektów realizowanych w ramach dyplomacji historycznej, które będą stanowić materiały i narzędzia dla placówek zagranicznych
 • Zapewnia bieżącą obsługę organizacyjną i merytoryczną Rady Dyplomacji Historycznej oraz Konkursu Historycznego Ministra SZ
 • Bierze udział w przygotowywaniu i realizacji wizyt studyjnych, w opracowywaniu priorytetów dla placówek zagranicznych z zakresu dyplomacji historycznej oraz w ocenie projektów konkursowych z zakresu kompetencji stanowiska
 • Opiniuje, zgodnie z właściwością wydziału, projekty aktów prawnych i innych dokumentów uzgadnianych w trybie konsultacji międzyresortowych lub wewnętrznych ustaleń resortowych, a także wniosków o udzielenie patronatów honorowych Ministra Spraw Zagranicznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4880 PLN do ok. 6100 PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021 poz. 1233 – t.j.).


Dziennik Podawczy:
czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 03.12.2021
Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 03.12.2021
Lider Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 03.12.2021
Koordynator Działu Technologicznego (Bielizna) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 01.12.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more