0

aplikacje

id #2479380 12.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Lecznictwa

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.
 • Gromadzi i analizuje informacje i propozycje od uprawnionych podmiotów, dotyczące kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, lub technologii medycznej, w tym m.in. gromadzi informacje umożliwiające uzupełnienie Karty Świadczenia Opieki Zdrowotnej.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski osób prywatnych i instytucji oraz interpelacji, zapytań poselskich i oświadczeń senatorskich w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.
 • Przygotowuje założenia do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych.
 • Udziela konsultacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.


Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w systemie ochrony zdrowia,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem finansowanych ze środków publicznych świadczeń gwarantowanych,
 • znajomość zagadnień związanych z oceną technologii medycznych,
 • komunikatywność,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Białystok 25.10.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  Specjalista ds. Zarządzania Licencjami 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more