0

aplikacje

id #2479379 12.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Lecznictwa

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych. Gromadzi i analizuje informacje i propozycje od uprawnionych podmiotów, dotyczące kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, lub technologii medycznej, w tym m.in. gromadzi informacje umożliwiające uzupełnienie Karty Świadczenia Opieki Zdrowotnej.
 • Bierze udział w pracach związanych z wnioskowaniem i tworzeniem rekomendacji z analiz zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych.
 • Przygotowuje założenia do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych.
 • Udziela konsultacji telefonicznych oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji, zapytań poselskich i oświadczeń senatorskich w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.
 • Wspiera zespół projektowy w zakresie przeglądów systematycznych i oceny proponowanych przez ekspertów klinicznych rozwiązań, celem zapewnienia spójności rekomendowanych w ramach Projektu rozwiązań z polityką w zakresie świadczeń gwarantowanych i obecnymi regulacjami w tym zakresie.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych poświęconych poszczególnym problemom zdrowotnym, celem uzupełnienia wiedzy członków grupy roboczej (lekarzy, analityków, epidemiologów, systemowców) o aspekt związany ze świadczeniami gwarantowanymi.


Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w systemie ochrony zdrowia,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem finansowanych ze środków publicznych świadczeń gwarantowanych,
 • wiedza w zakresie mapowania potrzeb zdrowotnych,
 • komunikatywność,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 13.10.2021
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more