0

aplikacje

id #2479294 11.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw środowiska i archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA w Warszawie

03-808 Warszawa ul. Mińska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi dokumentacje z zakresu środowiska i archeologii na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji,
 • planuje, koordynuje i zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i badań archeologicznych oraz działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w prowadzeniu całokształtu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • uczestniczy w opracowaniu propozycji korespondencji dotyczącej ochrony środowiska dla powierzonych zadań związanych z prowadzonymi przez Oddział inwestycjami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa, praca w terenie, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office,
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wiedza za zakresu KPA, prawa zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z dziedziny archeologii,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 14.10.2021
Lider Zespołu Produkcyjnego/Mistrz Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 14.10.2021
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more