0

aplikacje

id #2479292 11.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Ocen oddziaływania na środowisko w zakresie morskich farm wiatrowych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód w Środowisku Zespół do spraw ocen oddziaływania na środowisko

71-637 Szczecin ul. Firlika 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty stanowisk w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zgodnie z właściwością o której mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w celu prawidłowego wykonania obowiązków ustawowych.
 • Przygotowuje projekty stanowisk w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu uzyskania dokumentacji umożliwiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć.
 • Prowadzi postępowania w sprawach dot. transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć, projektów polityk, strategii, planów i programów na środowisko w zakresie morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w przypadku gdy Polska jest stroną pochodzenia lub strona narażoną w celu opracowania stosownego stanowiska.
 • W ramach współpracy z innymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, przygotowuje projekty stanowisk (opinii) w myśl art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć w postaci morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych w części na terenie innego województwa w celu zapewnienia ochrony poszczególnych elementów środowiska dla części przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa zachodniopomorskiego.
 • Prowadzi postepowania i przygotowuje projekty stanowisk w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, które zminimalizują ich oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.
 • Analizuje dokumentacje dot. monitoringów oraz analiz porealizacyjnych w zakresie oddziaływania morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą na środowisko i przygotowuje projekty stanowisk w tym zakresie w celu potwierdzenia braku znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.


Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


- Praca przy

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 22.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wieliczka 22.10.2021
Operator produkcji- zapewniony transport 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more