0

aplikacje

id #2479291 11.10.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze w Zamościu LUW w Lublinie

20-914 Lublin ul. Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz w trybach nadzorczych oraz przygotowuje/opracowuje projekty decyzji i postanowieńm. in. w zakresie gospodarowania nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa, w sprawach przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalania odszkodowańza wywłaszczenia nieruchomości pod realizację celów publicznych, zwrotów i wywłaszczeń; rozpatruje zażalenia i skargi na bezczynność i przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy I instancji, jak również rozpatruje skargi na działanie tych organów; przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wsa,
  • prowadzi sprawy dotyczące potwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie i powiatowe,
  • przeprowadza kontrole z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym zwrotów i wywłaszczeń przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  • analizuje w trybach nadzwyczajnych orzeczenia administracji publicznej dot. przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych w zamian za emeryturę i rentę.


Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie (lub meilowo – jeżeli nie podałeś nr telefonul).


- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie,


- termin i miejsce postępowanie (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniku postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty,


- dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,


- rekomendujemy zapoznanie się z zakładką ZASADY REKRUTACJI.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
Koordynator Działu Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wołów 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 22.10.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more