0

aplikacje

id #2479290 11.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw odszkodowań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

20-914 Lublin ul. Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz przygotowuje projekty decyzji w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone (przejęte) oraz za ograniczenia praw do nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych, jak rónież opracowuje projekty decyzji w trybach nadzwyczajnych wynikających z procedury administracyjnej,
 • współuczestniczy w ocenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, pod kątem ich prawidłowości, rzetelności, logiczności i zupełności, a przede wszystkim pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • opracowuje analizy i sprawozdania z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • archiwizuje dokumentację stanowiącą akta spraw.


Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie (lub meilowo – jeżeli nie podałeś nr telefonul).


- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie,


- termin i miejsce postępowanie (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniku postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty,


- dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,


- rekomendujemy zapoznanie się z zakładką ZASADY REKRUTACJI.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjnej lub 1 rok w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kętrzyn 17.10.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.10.2021
Asystent / Asystentka Dyrektora Zakładu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 17.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 18.10.2021
Dyrektor Sprzedaży - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 17.10.2021
Zastępca Dyrektora Personalnego (k/m) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more