0

aplikacje

id #2479287 11.10.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt, nadzoru, kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności (CC) w Zespole ds. Zdrowia i ochrony zwierząt

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 70

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Wykonywanie zadań w zakresie kontroli - cross compliance (CC)
 • 2. Kontrola rejestracji i identyfikacji zwierząt (IRZ) w ramach - cross compliance (CC)
 • 3. Kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowanie o przeprowadzonych kontrolach
 • 4. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:
 • a) zarobkowym przewozem zwierząt
 • b) organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
 • c) prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt
 • d) prowadzeniem punktu kopulacyjnego
 • e) chowu lub hodowli zwierząt akwakultury
 • f) prowadzeniem schronisk dla zwierząt
 • 5. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi gospodarkę pasieczną
 • 6. Nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt
 • 7. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów
 • 8. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji z wykonywanych zadań, w tym sporządzanie sprawozdań w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo krajowe, a także prawo UE.


Warunki pracy

Praca w terenie i biurowa, praca przy komputerze, wyjazdy służboweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura pracy i kultura osobista
 • staranność
 • rzetelność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
  ul. Piłsudskiego 70
  97-400 Bełchatów
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 25.10.2021
  Specjalista Sekcji Uposażeń i Płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more