0

aplikacje

id #2479286 11.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony środowiska w transporcie i KPO w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje, inicjuje i monitoruje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe, opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisy, odpowiada na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, programuje rozwiązania i działania, bierze udział w pracach grup roboczych;
 • Realizuje zadania związane z Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (Krajowy Plan Odbudowy), w szczególności przygotowuje dokumenty programowe w zakresie KPO z uwzględnieniem dokumentów polityki transportowej Państwa;
 • Opracowuje projekty stanowisk rządu i instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz spotkań ministrów ds. transportu państw UE dotyczących wdrażania i realizacji KPO oraz problematyki ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko;
 • Prowadzi współpracę międzynarodową, polegającą na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami państw europejskich i Komisji Europejskiej na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie wdrażania i realizacji KPO oraz w zakresie europejskiej polityki transportowej;
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych;
 • Uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach jak np. konferencje, debaty, seminaria, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia dot. wdrażania i realizacji KPO oraz oddziaływania transportu na środowisko.


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• zagrożenie korupcją


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)


Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów, których wymagamy lub zalecamy.


Oferty nadane po terminie nie będa rozpatrywane.


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji / montażu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more