0

aplikacje

id #2479284 11.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia zadań inwestycyjnych znajdujących się w okresie gwarancji w Stanowisku ds. gwarancji Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

53-139 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbiera informacje o wadach i kwalifikuje kategorie wady we współpracy z komórkami merytorycznymi Oddziału oraz powiadamia Gwaranta o kategorii wady wraz z wyznaczeniem terminu na usunięcie wady,
 • przygotowuje propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • uczestniczy w ustalaniu terminów przeglądów gwarancyjnych z powiadomieniem Komisji i Gwaranta,
 • bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza,
 • określa terminy na zajęcie stanowiska przez poszczególnych członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych,
 • monitoruje działania związane z wywiązywaniem się Gwaranta z usuwania ujawnionych wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • gromadzi, przygotowuje i archiwizuje zestawienia, sprawozdania i raporty oraz wspomaga działania związane z zapewnieniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i metodologią przyjętą w Generalnej Dyrekcji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Białystok 25.10.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 25.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 25.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more