0

aplikacje

id #2479283 11.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

15-740 Białystok ul. Antoniukowska 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie
 • kontroluje prawidłowość klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP
 • wprowadza dane z dokumentacji pokontrolnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
 • dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • przygotowuje tabelarycznie zbiorcze dane z kontroli


Warunki pracy

- praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych
 -  praca biurowa wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11
 -  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


 -  kontakt z klientem zewnętrznym


-   budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla osób  na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich


 -  w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy


  - stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania   


  - konieczność czasowego przebywania w komorach chłodniczychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej WIJHARS w Białymstoku: http://wijhar.pbip.pl/ w zakładce: Ważne informacje.


Miejsce wykonywania pracy: Białystok i teren województwa podlaskiego.


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.


CV i list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.


Zachęcamy do skorzystania z wzorów  oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej  urzędu.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-747-97-40Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technologia żywności, towaroznawstwo, przetwórstwo spożywcze lub pokrewne


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikatywność, organizacja pracy, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kraków 25.10.2021
  Polska, Tychy 25.10.2021
  Informatyk 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji (k/m) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecin 25.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 25.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more