0

aplikacje

id #2479280 11.10.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny w Zespole do Spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

05-600 Grójec ul. Mogielnicka 67 67

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem żywności, pasz i utylizacji,
 • Prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,


Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu. Wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany potrzeb niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe niebezpiecznie warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
(min. weterynaria, biotechnologia, technologia żywności, biologia, chemia, zootechnika)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Kreatywność,
 • Znajomość obsługi komputera


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu
  ul.Mogielnicka 67
  05-600 Grójec
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 25.10.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Białystok 25.10.2021
  inspektor ochrony zabytków 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 25.10.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Tarnobrzeg 25.10.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more