0

aplikacje

id #2479279 11.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw gospodarki materiałami pędnymi i smarami Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

33-300 Nowy Sącz ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuje, planuje i rozlicza paliwa zakupione w ramach kart paliwowych,
 • bierze udział w kontrolowaniu prawidłowości rozliczania zużycia MPS przez Placówki SG,
 • bierze udział w ustalaniu zasadniczych norm zużycia paliw dla agregatów i urządzeń oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 • bierze udział w pracach komisji zajmującej się badaniem zużycia paliw przez sprzęt eksploatacyjny,
 • prowadzi kontrolę sprawności eksploatacyjnej sprzętu technicznego i urządzeń MPS, a w szczególności właściwych wskazań przez urządzenia pomiarowe,
 • współnadzoruje bezpieczny i zgodny z przepisami transport, pobieranie, przechowywanie i wydawanie MPS,
 • wykonuje okresowe analizy dotyczące gospodarki MPS,
 • organizuje szkolenia osób prowadzących gospodarkę MPS oraz na bieżąco informuje o zaistniałych zmianach w przepisach regulujących prowadzenie gospodarki MPS,
 • podejmuje działania mające na celu oszczędną gospodarkę MPS oraz zapobieganie powstawaniu strat i szkód w mieniu sekcji,
 • organizuje przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu i urządzeń MPS,
 • organizuje i bierze udział w przeklasyfikowaniu sprzętu i urządzeń sekcji,
 • organizuje legalizację przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz czyszczania zbiorników paliwowych,
 • bierze udział w opracowywaniu rocznych sprawozdań,
 • sprawdza zużycie środków MPS w książkach pracy pojazdu


Warunki pracy


 • praca administarcyjno - biurowa,

 • przy komputerze powyżej 4 godz.,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka,

 • niepełne przystosowanie  budynku  dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

 • Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcjiWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze gospodarki materiałowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego SG w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej - dział II - rozdział 7, ustawa o służbie cywilnej,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikatyność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more