0

aplikacje

id #2479278 11.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Polityki Konsumenckiej, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekty założeń do projektów aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych z zakresu prawa konsumenckiego.
 • Uczestniczy w procesach legislacyjnych dotyczących prawa konsumenckiego na szczeblu krajowym (m.in. udział w uzgodnieniach międzyresortowych, pracach podkomisji i komisji parlamentarnych) i Unii Europejskiej (m.in. udział w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady UE) oraz nadzoruje prace legislacyjne nad poszczególnymi projektami.
 • Opracowuje analizy, opinie i stanowiska Rządu RP dotyczące zagadnień związanych z harmonizacją ustawodawstwa polskiego do prawa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; monitoruje, gromadzi i analizuje aktualnego orzecznictwa krajowe i UE z zakresu prawa konsumenckiego.
 • Sporządza opinie i analizy dotyczące szeroko pojętej polityki konsumenckiej, w szczególności dotyczące rozwiązań o charakterze systemowym w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK.
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów rządowej polityki konsumenckiej i projektów sprawozdań z jej wykonania.
 • Współpracuje z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji i innymi podmiotami oraz organami państw członkowskich UE w szeroko pojętych inicjatywach związanych z legislacją w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wpływające do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisma innych organów, przedsiębiorców i konsumentów w zakresie interpretacji przepisów prawa konsumenckiego oraz przedstawianie opinii prawnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK.
 • Kontaktuje się z mediami w celu udzielania informacji o realizowanych zadaniach związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie spraw należących do właściwości Prezesa UOKiK.


Warunki pracy

Praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie Praca na 6 piętrze. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze stosowania prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończona aplikacja legislacyjna albo 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, analityczne myślenie, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Czarnków 22.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more