0

aplikacje

id #2479271 11.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony konkurencji w wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania praktykom rynkowym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesach odwoławczych od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych w przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu lub Komisję i organy ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów postanowień i decyzji w postępowaniach prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję. Uczestniczy w opiniowaniu wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń sądów unijnych.


Warunki pracy

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa antymonopolowego, znajomości kpa i kpc; znajomości orzecznictwa antymonopolowego; znajomości podstaw ekonomii
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, współpraca
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
 • Posiadane kompetencje: kreatywność, podejmowanie decyzji i
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Krotoszyn 13.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 13.10.2021
kierownik służby liniowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more