0

aplikacje

id #2479270 11.10.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

15-740 Białystok ul. Antoniukowska 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie
 • kontroluje prawidłowość klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP
 • wprowadza dane z dokumentacji pokontrolnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
 • dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego


Warunki pracy

- praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych
 -  praca biurowa wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11
 -  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


 -  kontakt z klientem zewnętrznym


-   budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla osób  na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich


 -  w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy


  - stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania   


  - konieczność czasowego przebywania w komorach chłodniczychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej WIJHARS w Białymstoku: http://wijhar.pbip.pl/ w zakładce: Ważne informacje.


Miejsce wykonywania pracy: Białystok i teren województwa podlaskiego.


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.


CV i list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.


Zachęcamy do skorzystania z wzorów  oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej  urzędu.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-747-97-40Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technologia żywności, towaroznawstwo, przetwórstwo spożywcze lub pokrewne


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze kontroli lub w produkcji żywności

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA
 • biegła obsługa komputera
 • zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odporność na stres
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie klasyfikacji tusz
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 22.10.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
Koordynator Działu Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more