0

aplikacje

id #2479265 11.10.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi gospodarkę składnikami mundurowymi w celu zapewnienia umundurowania określonym kategoriom pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni, zobowiązanych do noszenia umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • przyjmuje, sprawdza, opatruje pieczątką wpływu oraz rozdziela do właściwych komórek organizacyjnych korespondencję i przesyłki oraz rejestruje je w dziennikach podawczych
 • rejestruje, adresuje i wysyła korespondencję i przesyłki wychodzące z Urzędu
 • obsługuje elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)
 • dostarcza korespondencję wysyłkową do operatora pocztowego i pobiera korespondencję od operatora pocztowego dla Delegatury w Słupsku
 • prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowuje dane do sprawozdań i planów w zakresie wykonywanych zadań
 • zastępuje pracowników obsługujących sekretariat Delegatury w czasie ich nieobecności w pracy


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: -permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie,praca na wysokości do 3 metrów


Warunki uciążliwe:


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3222,69 zł - 3568,12 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 59 848 19 90 wew. 49 lub 69 oraz 58 355 34 90Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub 1 rok doświadczenia w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole i analizowania dokumentów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz programu do fakturowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krotoszyn 13.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 14.10.2021
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more