0

aplikacje

id #2479264 11.10.2021

samodzielny księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

samodzielny księgowy Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

70-207 Szczecin PL. Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw finansowych Urzędu (projekty planów finansowych)
 • Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu
 • Kontrola wniosków o zaangażowanie umów oraz realizacja płatności na podstawie dokumentów finansowych
 • Analiza stanu wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz przedstawienie Dyrektorowi odpowiednich wniosków w tym zakresie
 • Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi oraz innymi będącymi w dyspozycji jednostki
 • Prowadzenie rachunkowości UŻŚ w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa
 • Wprowadzanie dokumentów dotyczących wydatków bezgotówkowych do programu księgowego QNT
 • Bieżąca obsługa oprogramowania QNT w zakresie księgowym oraz inwentarzowym, w tym uzgadnianie kont w ujęciu analitycznym i syntetycznym
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) w tym statystycznych w zakresie wykonywania wydatków budżetowych Urzędu i budżetu zadaniowego
 • Obsługa, monitorowanie oraz wprowadzanie i przekazywanie danych finansowych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w celu bieżącej obsługi budżetu
 • Przygotowywanie projektu budżetu Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym na kolejne lata we współpracy z innymi komórkami
 • Sporządzanie wniosków o zmianę w planie finansowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Przygotowywanie na polecenie głównego księgowego dokumentacji finansowej do kontroli i audytu oraz udzielanie w tym zakresie wyjaśnień instytucjom kontrolującym
 • Archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie
 • Analizowanie, monitorowanie i uzgadnianie dochodów oraz wydatków, ich ewidencjonowanie, w celu dostarczania danych do wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
 • Wykonywanie innych prac, niż podane wyżej ,gdy dobro Urzędu tego wymaga lub zleconych przez Dyrektora


Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej na równoważnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
 • znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi programu TREZOR
 • realizacja i rozliczenie projektów współfinasowanych z UE
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Mikołów 10.10.2021
księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tarnobrzeg 14.10.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kamień 16.10.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 14.10.2021
STARSZY LABORANT (NR 4568) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 08.10.2021
Praca zdalna w dziale księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more