0

aplikacje

id #2479257 11.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw wyrobów budowlanych w Wydziale Wyrobów Budowlanych

45-057 Opole ul. Ozimska 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Uczestniczy w kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym.
  • Uczestniczy w pobieraniu do badań próbki wyrobów budowlanych, przygotowuje pod względem formalno-prawnym i zleca ich badanie, jak też ustala opłatę za przeprowadzone badania, w celu zapewnienia obrotu wyrobami budowlanymi posiadającymi właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych.
  • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień i pism techniczno-prawnych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
  • Przygotowuje i przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także wydanych opiniach dla organów celnych, w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych.


Warunki pracy

Praca biurowa, praca terenowa poza siedzibą urzędu – wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. opolskiego , kierowanie służbowym samochodem osobowym, zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych, kontakty z osobami i podmiotami zewnętrznymi. Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkichInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu, w celu zachowania specjalnych środków ostrożności, podjęto decyzję o prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w formie on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego – Skype (przy małej liczbie kandydatów możliwa jest zmiana formy rekrutacji). Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji – weryfikację formalną ofert, zostaną poinformowani o szczegółach kolejnego etapu mailowo i telefonicznie. Ponadto informujemy, że możliwe jest także przesyłanie ofert pracy: - na adres mailowy: biuro@winb.opole.pl. (otrzymanie przez Urząd oferty należy potwierdzić telefonicznie) - platformę e PUAP nasz adres na ePUAP tut. Inspektoratu: /WINBOPOLE/skrytka z Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP. W celu prawidłowego złożenia oferty należy załączyć skany/zdjęcia dokumentów niezbędnych oraz podpisanych własnoręcznie oświadczeń. Mamy nadzieję, że rozwiązania te zostaną przyjęte pozytywnie i pozwolą na dalsze, bezpieczne działanie Urzędu i prowadzenie procesów rekrutacji. Taka forma procesu rekrutacji obowiązywała będzie w Urzędzie od 17 kwietnia br. do odwołania. Prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w CV. Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16)

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more