0

aplikacje

id #2479255 11.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu w Biurze Finansowym

02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje bieżącą analizę i kontrolę przebiegu wykonania budżetu dysponenta III stopnia w układzie tradycyjnym i zadaniowym, analizuje konta pozabilansowe w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej ww. planów.
 • Sporządza zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych oraz w planie wydatków środków europejskich.
 • Sporządza analizy i informacje opisowe z wykonania budżetu dysponenta III stopnia.
 • Sporządza projekty planu finansowego wydatków budżetowych oraz projekty planu wydatków środków europejskich, na dany rok i lata następne.
 • Sporządza: projekt planu finansowego i plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, zgodnie z obowiązującym na dany rok budżetowy katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań.
 • Przekazuje komórkom organizacyjnym Ministerstwa informacje m.in. o: przebiegu wykonania planu finansowego wydatków budżetowych i planu wydatków środków europejskich, o wysokości środków ujętych w projekcie planu finansowego wydatków oraz w planie finansowym wydatków przeznaczonych na realizację zadań, o zmianach dokonanych w planie finansowym wydatków.
 • Sporządza harmonogram dochodów i wydatków budżetowych.
 • Współuczestniczy w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych - w zakresie planu finansowego wydatków i planu wydatków środków europejskich.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca pod presją czasu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JESLI POSIADASZ (DOKUMENTY
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wadowice 19.10.2021
wizytator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowy Sącz 19.10.2021
wizytator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 20.10.2021
Specjalista ds. BHP (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 19.10.2021
Młodszy rekruter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI TARTACZNO-STOLARSKIEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more