0

aplikacje

id #2479251 11.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw analiz prawnych i ekonomicznych w Wydziale Analiz i Raportowania, Departament Cen Transferowych i Wycen

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje analizy prawne oraz przedstawia propozycje modyfikacji istniejących przepisów w zakresie cen transferowych
 • Wykonuje analizy ekonomiczne w zakresie możliwości zastosowania nowych rozwiązań w odniesieniu do cen transferowych, w tym analizy z uwzględnieniem poszczególnych branż lub gałęzi gospodarki
 • Analizuje realizację wpływów podatkowych, w szczególności w kontekście cen transferowych
 • Opracowuje wzory formularzy podatkowych, broszur informacyjnych oraz opisów reguł kontroli tych formularzy w zakresie cen transferowych
 • Współpracuje w zakresie opracowywania merytorycznych założeń funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie cen transferowych
 • Analizuje dane podatkowe, w szczególności w zakresie cen transferowych oraz projektuje rozwiązania zwiększające efektywność narzędzi służących do pozyskiwania tych danych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ
KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego lub analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych, w tym Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych
 • Znajomość zagadnień ekonomii, w szczególności analizy finansowej oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie czynności prawnych, związanych z obrotem gospodarczym oraz ustrojem i organizacją przedsiębiorców
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Głogów 13.10.2021
kierownik służby liniowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztynek 14.10.2021
Pomocnik w laboratorium 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 13.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 14.10.2021
Lider Zespołu Produkcyjnego/Mistrz Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 13.10.2021
INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more