0

aplikacje

id #2479249 11.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obywatelskich w Wydziale ds. Obywatelskich oraz Obsługi Wystąpień Parlamentarnych w Biurze Ministra

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­­Udziela odpowiedzi na listy od obywateli oraz na kierowane do Ministerstwa skargi, wnioski oraz interwencje wnoszone przez posłów, senatorów lub radnych w sprawach indywidualnych.
 • ­­Koordynuje prace związane z przyjmowaniem, obiegiem i udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, dezyderaty, opinie oraz interwencje poselskie i senatorskie, w tym prowadzi rejestr tych spraw, kieruje je do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa. Przekazuje zgodnie z właściwością korespondencję do innych urzędów i instytucji.
 • ­­Obsługuje skrzynki kontaktowe Ministerstwa info@mrips.gov.pl, skargi.wnioski@mrips.gov.pl
 • ­­Obsługuje infolinię w ramach rządowego programu „Informacja dla Obywatela”, w tym udziela wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i możliwości załatwienia spraw zgłaszanych przez interesantów telefonicznie.
 • ­­Monitoruje terminowość oraz dokonuje okresowej oceny rozpatrywania przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe i nadzorowane skarg i wniosków oraz odpowiedzi na listy od obywateli, a także interwencji w sprawach osób indywidualnych wnoszonych przez posłów, senatorów i radnych.
 • ­Monitoruje terminowość rozpatrywania interpelacji, zapytań poselskich, dezyderatów, opinii oraz interwencji poselskich i senatorskich.


Warunki pracy

-       Praca administracyjno-biurowa.


-       Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.


-       Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


-       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


-       Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 19.10.2021
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wadowice 19.10.2021
wizytator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI TARTACZNO-STOLARSKIEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more