0

aplikacje

id #2479037 11.10.2021

Specjalista Do spraw: monitorowania widma radiowego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 85778 / 09.10.2021

Specjalista Do spraw: monitorowania widma radiowego, zwalczania zakłóceń radioelektrycznych i wykrywania

nielegalnych emisji radiowych oraz prowadzenia postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu

radiokomunikacji i telekomunikacji w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Poznaniu

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Bierze udział w monitoringu emisji radiowych stacji nadawczych w radiodyfuzji naziemnej oraz innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych za pomocą systemu Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych
 • Bierze udział w monitoringu widma częstotliwości za pomocą systemu stałego Regionalnej Stacji Kontroli Emisji
 • Radiowych oraz w terenie za pomocą Ruchomej Stacji Pomiarowej lub Ruchomej Stacji Monitoringowej
 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych wobec użytkowników urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych
 • Wykrywa przypadki używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych bez wymaganego pozwoleniaradiowego lub niezgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji oraz przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z prowadzoną przez nich działalnością
 • Bierze udział w określaniu przyczyn występowania zgłoszonych zaburzeń elektromagnetycznych oraz wykonuje działania techniczne polegające na lokalizacji źródeł szkodliwych zakłóceń
 • Utrzymuje w sprawności aparaturę kontrolno-pomiarową i wyposażenie techniczne Delegatury oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; Kodeks postępowania administracyjnego; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; Prawo przedsiębiorców
 • Wiedza na temat funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność stosowania optymalnych metod pomiarowych i obsługi przyrządów i systemów pomiarowych, a także umiejętności wyboru odpowiedniej procedury i trybu działania
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%
 • wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa
 • itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 25.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 25.10.2021
Informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Koordynator Zespołu Płac - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more