0

aplikacje

id #2479017 10.10.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Gospodarki Nieruchomościami

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje decyzje administracyjne, w tym w ramach II instancji i trybów nadzwyczajnych
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowle przeciwpowodziowe bądź linie kolejowe
 • Przygotowuje część decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad albo Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz inwestora w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjecie określonych działań


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Znajomość przepisów ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidzianych
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Rzeszów 13.10.2021
  SPECJALISTA DS KADR I ADMINISTRACJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nysa 13.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Koszalin 13.10.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  KIEROWNIK PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Białystok 13.10.2021
  INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more