0

aplikacje

id #2479016 10.10.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Wydziale Inspekcji i Kontroli

52-516 Kielce AL IX WIEKÓW KIELC 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów robut budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje, przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji,
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów,
 • udział w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w I instancji będących we właściwości Inspektoratu,
 • prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno- budowlanej oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów,


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie -wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych -kontakty z uczestnikami procesu budowlanego, organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowegoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 41) 345-38-70 wew. 206.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenie w administracji lub w dziedzinie budownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolnść analitycznego myślenia, rozwiazywanie problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • systematyczność i terminowość
 • sumienność, stranność i samodzielnosć w dzialaniu
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu powierdzającego posiadne uprwanienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 22.10.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wąbrzeźno 22.10.2021
  inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 22.10.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 22.10.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 22.10.2021
  Kierownik Działu Technicznego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more