0

aplikacje

id #2479007 10.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza listy płatnicze w zakresie wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń należnych z tytułu umowy o pracę oraz oblicza należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.
 • Oblicza wynagrodzenia za czas choroby, świadczenia z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie, świadczenia rehabilitacyjne) oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie.
 • Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń otrzymanych przez pracowników i emerytów OUW z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, należności z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządza informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11).
 • Zgłasza do ubezpieczeń i wyrejestrowuje z ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych: pracowników Urzędu, uprawnionych członków ich rodzin, zleceniobiorców.
 • Rozlicza wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody finansowe stanowiące podstawę do zapłaty.
 • Współpracuje w wykonywaniu sprawozdania z wykorzystania limitów i środków na wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej, sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach: Rb-70, Z-06 i Z-03.
 • Wystawia roczne informacje o osiągniętych dochodach dla pracowników OUW będących emerytami bądź rencistami oraz sporządza informacje o otrzymanych dochodach byłych i obecnych pracowników OUW jako podstawa do naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (byłych pracowników)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w obszarze obsługi płacowej lub na stanowisku związanym z finansami bądź ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o pracownikach urzędów państwowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Dobra organizacja pracy własnej, odporność na stres, asertywność, rzetelność, skrupulatność i terminowość
 • Dyskrecja
 • Umiejętności: analitycznego myślenia; pracy samodzielnej, jak i w zespole; rozwiązywania problemów; pracy pod presją czasu
 • Obsługa pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 19.10.2021
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Praca w dziale handlowym przy obsłudze magazynu. 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
Click to show more