0

aplikacje

id #2479004 10.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Usług i Mediów, Departament Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowuje w toku tych postępowań projekty decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządza odpowiednią dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.
 • W toku prowadzonych postępowań analizuje m.in. jednolite pliki kontrolne, elektroniczne księgi podatkowe, księgi rachunkowe oraz dowody księgowe w celu ustalenia świadczeń pieniężnych niezapłaconych w terminie (z wykorzystaniem dostępnych zasobów technicznych i technologicznych, w tym oprogramowania MS Excel).
 • Rozpatruje zawiadomienia i zgłoszenia dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowuje projekty odpowiedzi i propozycje dalszych działań.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Monitoruje, gromadzi i analizuje orzecznictwo krajowe i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpracuje z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze praktycznego stosowania prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
 • Znajomość podstaw finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie co najmniej B2.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Dobra znajomość oprogramowania MS Excel, w tym w szczególności analizowania dużej ilości danych według zróżnicowanych kryteriów, wykonywania działań matematycznych obejmujących poszczególne pozycje arkusza kalkulacyjnego, wyszukiwania i dopasowywania danych o charakterze
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy oficer portu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
Koordynator Działu Szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more