0

aplikacje

id #2479002 10.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Inspekcji

70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji
 • Bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań
 • Współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej
 • Przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej)
prowadzenie samochodu służbowego
praca na wysokości powyżej 3 metrów
praca w zmiennym mikroklimacie
kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych oraz dobrej   komunikatywności
stanowisko wymaga odporności na stres
stanowisko pracy znajduje się na III piętrze, winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefonInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.


Pracownikom oferujemy: - terminowo wypłacane wynagrodzenie - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - praca w korpusie służby cywilnej - dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% - max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie związane z ochroną środowiska, chemią, fizyką lub wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w przypadku wykształcenia średniego w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustwy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Dyspozycyjność - możliwość pracy w systemie zmianowym, dyżury
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Automatyk w dziale utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more