0

aplikacje

id #2479000 10.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ds. wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, hałasu i/lub pól elektromagnetycznych w środowisku, pobierania próbek i wykonywania badań terenowych w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział w Bydgoszczy

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje pomiary terenowe hałasu, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych oraz pomiary promieniowania elektromagnetycznego.
 • Pobiera próbki środowiskowe między innymi: wód ( rzeki, jeziora, wody przejściowe, podziemne), ścieków, powietrza, osadów ściekowych, gleb, odpadów oraz wykonuje pomiary terenowe: temperatury, pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, przezroczystości warunków meteorologicznych.
 • Wykonuje prace związane z pomiarami w Pracowni zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 • Obsługuje i sprawdza sprzęt do pobierania próbek i pomiarów terenowych zgodnie z zasadami systemu zarządzania.
 • Przestrzega zasad i doskonali system zarządzania dotyczący jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Prowadzi bieżące zapisy z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium.
 • Uczestniczy w walidacji metod badawczych, badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach związanych z metodami badań.
 • Prowadzi pojazdy służbowe i zapewnia ich prawidłową eksploatację , prowadzi dokumentację w zakresie eksploatacji pojazdów służbowych. Przestrzega terminowego wykonywania przeglądów technicznych pojazdów służbowych


Warunki pracy

·     Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-        praca przy komputerze


-        prowadzenie pojazdów służbowych


-        praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa


-        wyjazdy służbowe krajowe


·     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-       budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich


-       w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 13.10.2021
LIDER GRUPY WYBIJANIA DZIAŁU BY PRODUKT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 13.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Augustów 13.10.2021
SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PLAC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 13.10.2021
OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more