0

aplikacje

id #2475154 09.10.2021

DYSPOZYTOR MEDYCZNY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/8263


Obowiązki:

Przyjmuje zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach, ustala priorytety i niezwłocznie dysponuje zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
przekazuje niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy. Przekazuje kierującemu akcją medyczną niezbędne informacje ułatwiające prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia. Zbiera aktualne informacje o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach, ich gotowości oraz przekazuje te informacje wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego. Zbiera i archiwizuje bieżące informacje o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych. Powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centra urazowe lub jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Powiadamia o zdarzeniu jednostki współpracujące z systemem jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia. Współpracuje oraz wymienia informacje z centrami zarządzania kryzysowego.
Praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (od 07:30 19:30 oraz od 19:30 07:30)Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii.*Zgodnie z art. 26c ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na stanowisku dyspozytora medycznego można zatrudnić osobę niespełniającą wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego.Pełna zdolność do czynności prawnych, znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, posiada umiejętności: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy


Miejsce pracy: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i uprawnień.Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e PUAP).Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu.W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.Aplikuj do: 14 października 2021W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuPunkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu B ul. Okopowa

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Krosno 22.10.2021
ASYSTENT PROJEKTANTA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.10.2021
Process Analyst/ Process Manager 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 24.10.2021
PIELĘGNIARKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
FIZJOTERAPEUTA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more