0

aplikacje

id #2475104 08.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw środków ochrony roślin, nawozów środków wspomagających uprawę roślin oraz nadzoru fitosanitarnego Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi

10-444 Olsztyn Ul. Kołobrzeska 11 A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje podmioty prowadzące obrót środkami ochrony roślin oraz nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin,
 • prowadzi kontrolę stosowania środków ochrony roślin,
 • kontroluje jednostki upoważnione do prowadzenia badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin,
 • współpracuje w kontrolach urzędowych i innych czynnościach urzędowych dotyczących weryfikacji zgodności z prawodawstwem Unii Europejskiej środków ochrony przeciwko agrofagom roślin.


Warunki pracy


 • praca administracyjno biurowa w siedzibie Oddziału z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów, kontakt z klientem zewnętrznym, prowadzenie pojazdu służbowego,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się parterze budynku, istnieją bariery architektoniczne - niedostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów o nawozach, środkach wspomagających uprawę roślin, oraz środkach ochrony roślin, znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11 A
  10-444 Olsztyn
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 22.10.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 22.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 22.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 22.10.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 22.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more