0

aplikacje

id #2475098 08.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Wydziału Sztab Policji KMP w Szczecinie

70-227 Szczecin ul. Kaszubska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem rejestracji korespondencji radiowej.
 • Administrowanie systemem rejestracji korespondencji telefonicznej.
 • Wyszukiwanie i zgrywanie rozmów radiowych na elektroniczne nośniki danych.
 • Wyszukiwanie i zgrywanie rozmów telefonicznych na elektroniczne nośniki danych.
 • Prowadzenie odsłuchu rejestrowanej korespondencji.
 • Obsługa policyjnych systemów informatycznych zawierających dane odnośnie rejestracji interwencji Policji.
 • Przetwarzanie i gromadzenie w systemie PRIM informacji w celu właściwego dokumentowania przebiegu policyjnych zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń itp.
 • Przetwarzanie i gromadzenie w systemie SESPol informacji w celu właściwego dokumentowania przebiegu policyjnych zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń itp.


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na parterze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.                          


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.


Proponowane wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby: 3106,66 zł. brutto + dodatek za wysługę lat


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 47 78-13-195 lub 47 78-13-183.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233),
 • znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 268),
 • znajomość zarządzenia nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 poz. 23 z późn. zm.),
 • znajomość zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 2019 r., poz. 114 z późn. zm.),
 • znajomość zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 67),
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 13.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Dębica 14.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 13.10.2021
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more