0

aplikacje

id #2475097 08.10.2021

młodszy księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy księgowy w Referacie Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim

20-883 Lublin Ul. T. Szeligowskiego 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wypłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań , aktualnej informacji o wpływach budżetowych oraz stanie zobowiązań podatkowych.
 • Rozlicza deklaracje, zeznania roczne i korekty w celu ustalenia zgodności zapisów na kartach kontowych oraz dokonywanie zwrotów nadpłat podatków i zaliczenia ich na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe wraz z wydaniem postanowień w celu rozliczenia podatnika lub płatnika z budżetem .
 • Analizuje salda w celu sprawdzenia ich poprawności dostarczenia informacji o aktualnym stanie nadpłat i zaległości na kontach podatników i płatników.
 • Realizuje zajęcia wierzytelności.


Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca w terenie. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy; Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomy, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk - APLIKUJ ELETRONICZNIE). WÓWCZAS WYMAGANE ÓŚWIADCZENIA ZAWARTE SĄ W FORMULARZU ZGŁOSZENIA, A PODPISANE DOKUMENTY OSOBA WYBRANA DO ZATRUDNIENIA  DOSTARCZY PRZED ZATRUDNIENIEM. 

 • W przypadku skaładania oferty pocztą tradycyjną: CV i List motywacyjny, oświadczenia  podpisz własnoręcznie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie pod adresem www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.

 • Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustawa Ordynacja podatkowa dział III, zarządzenia Ministra Rozwoju i Finan-sów z 28 grudnia 2017 r., Dz. U. poz. 272, rozdział 1 oraz rozdział 2 - § od 5-8,
 • biegła obsługa komputera i pakietów biurowych,
 • komunikatywność,
 • asertywność, kreatywność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • analityczne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 08.10.2021
Praca zdalna w dziale księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 06.10.2021
samodzielny księgowy/-a 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 05.10.2021
główna księgowa/główny księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 06.10.2021
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more