0

aplikacje

id #2475094 08.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konfiguruje i instaluje urządzenia sieciowe lokalnej sieci LAN, rozległej sieci WAN oraz sieci dostępu do Internetu (przełączniki, routery, firewalle) należących do zasobów infrastruktury teleinformatycznej urzędu,
 • Planuje i wykonuje zmiany w strukturze sieci oraz aktualizacji oprogramowania w urządzeniach aktywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowanych systemów informatycznych i stacji roboczych. Monitoruje pracę sieci LAN, WAN w 150 lokalizacjach (Centrala, Oddziały, Rejony, Laboratoria, Centrum Zarządzania Ruchem) oraz sieci dostępu do Internetu poprzez analizę dzienników zdarzeń systemów bezpieczeństwa takich jak firewalle, proxy IPS/IDS pod kątem dostępności i bezpieczeństwa, oraz optymalizuje ich wydajność,
 • Rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem sieci LAN, WAN oraz sieci dostępu do Internetu, instaluje aktualizacje i poprawki do oprogramowania w urządzeniach aktywnych (switch, router, firewall, serwery), konfiguruje urządzenia aktywne oraz tworzy dokumentację techniczną,
 • Administruje urządzeniami typu firewall oraz serwerami proxy odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne poprzez tworzenie odpowiedniej polityki dostępu do sieci oraz dba o bezpieczeństwo teleinformatyczne poprzez analizę i kontrole zdarzeń zarejestrowanych w systemie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Zleca i nadzoruje poprawność wykonania prac przez firmy zewnętrzne w przypadku usuwania awarii sieci po stronie operatora sieci,
 • Aktualizuje i przechowuje kopie zapasowe konfiguracji urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN,
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne odnoszące się do sieci teleinformatycznej. Opracowuje standardy techniczne i organizacyjne,
 • Opiniuje oraz przygotowuje dokumenty pod kątem wymagań informatycznych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w roli administratora sieci

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN, WAN, WLAN;
 • dobra, praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, SSH, NTP, SNMP;
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu w zakresie: Przełączniki sieciowe, IPS, IDS, DNS, Proxy,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Nysa 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wyszków 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 13.10.2021
LIDER GRUPY WYBIJANIA DZIAŁU BY PRODUKT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more