0

aplikacje

id #2475089 08.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi wstępne ogólne szkolenia dla pracowników nowozatrudnionych oraz kieruje pracowników na szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków;
 • Informuje o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w celu redukowania zagrożeń w przyszłości;
 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy w celu przestrzegania przez pracowników Kuratorium zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy i chorób zawodowych w celu ustalania dalszych działań;
 • Sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu monitorowania warunków pracy;
 • Dostarcza aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem https://www.gov.pl/web/bip-kuratorium-gdansk/kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie Techniki i metody naboru: 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 2. test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 12 kandydatów ), 3. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu. Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22 Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w służbie BHP

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Okresowe szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Stargard 25.10.2021
OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 25.10.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more