0

aplikacje

id #2475086 08.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespół Administracyjno-Gospodarczy Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzeszów Ul. Zamkowa 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji – prowadzenie niezbędnej ewidencji w tym zakresie dla Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną.
 • Nadzór i koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów i aktów prawnych w jednostce.
 • Inicjowanie działań w zakresie obiegu dokumentów pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Nadzór nad archiwizacją dokumentacji wytworzonej w Komisariacie Policji w Grabowie nad Prosną.
 • Aktualizacja aktów prawnych wydanych przez MSW, KGP, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie i poza resortowych oraz nadzór i koordynacja w zakresie zapoznawania z tymi przepisami policjantów i pracowników komisariatu.
 • Nadzór i koordynacja pracy osób odbywających staże i praktyki w komisariacie.
 • Ochrona danych zawartych w obsługiwanym sprzęcie.
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 • Prowadzenie niezbędnej ewidencji na zajmowanym stanowisku pracy w zakresie dotyczącym przydzielonych spraw do realizacji oraz archiwizacja wytworzonej i przyjętej dokumentacji.


Warunki pracy

1. Praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy.2. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku, stanowisko pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind i pomieszczeń sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Znajomość obsługi ogólnie dostępnych systemów komputerowych Word, Exel itp.
 • Umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Koncepcyjne i racjonalne myślenie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
 • Wiedza w zakresie przepisów resortowych.
 • Preferowane miejsce zamieszkania na terenie Grabowa nad Prosną.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Hajnówka 25.10.2021
POMOC W PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more