0

aplikacje

id #2475085 08.10.2021

młodszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw organizacyjnych w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz Organizacji

85-018 Bydgoszcz ks. Piotra Skargi 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności związane z porządkowaniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w zakresie czasu pracy pracowników
 • Monitoruje i analizuje sprawy związane z terminowością przeprowadzania ocen okresowych pracowników oraz służbą przygotowawczą
 • Przygotowuje i prowadzi sprawy w zakresie szkoleń
 • Współdziała w sprawach organizacyjnych
 • Obsługuje kancelarię w systemie e-dok
 • Wystawia i rejestruje polecenia wyjazdu służbowego
 • Współtworzy akty wewnętrzne
 • Przygotowuje dokumentację do przekazania do archiwum zakładowego
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Praca pod presją czasu

 • Stanowisko pracy  wyposażone w komputer, urządzenia biurowe

 • Siedziba Inspektoratu to budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 • Oferty składane elektronicznie - wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.

 • Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
   


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 376-17-35Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs archiwalny I stopnia
 • Kurs Excel dla średniozaawansowanych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji / Pakowacz (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Koordynator Zespołu Płac - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik magazynu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more