0

aplikacje

id #2475017 08.10.2021

MALARZ- MURARZ SEKCJI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW (NR 4475)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/4475


Obowiązki:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. wykonywanie prac murarsko-malarskich w zakresie konserwacji obiektów KWP,
2. wykonywanie z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i podobnych materiałów elementów budynków oraz prowadzenie w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich,
3. przygotowywanie zapraw tynkarskich, gipsowych, wapiennych, cementowych,
4. wykonywanie tynków jedno- i wielowarstwowych, wodoszczelnych, gipsowych, naprawianie tynków istniejących,
5. okładanie ścian glazurą, płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi, mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.) do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami,
6. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym (zależnie od potrzeb).Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • podstawowe, brak

Wymagania pożądane:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat.B

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne na stanowisku:1. umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,2. terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań. Wymagania pożądane na stanowisku:1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,2. prawo jazdy kat. B,3. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność.


Miejsce pracy: Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:Kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 21.10.2021
Architekt ds. rozwoju platformy API 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 19.10.2021
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH/HVAC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 18.10.2021
MONTER SIECI WOD/KAN/GAZ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Dębno 22.10.2021
MONTAŻYSTA - MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.10.2021
Monter / Monterka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more