0

aplikacje

id #2471366 08.10.2021

Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Główne zadania:

Sekcja Kontraktowania

Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania, w szczególności:

 • udział w pracach Komisji Oceny Projektów,
 • udział w procesie aktualizacji dokumentów programowych,
 • opracowywanie propozycji procedur obsługi procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu oraz proponowanie ich aktualizacji,
 • realizacja zadań wynikająca z procedur dotyczących procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu,
 • weryfikacja dokumentów na etapie procesu zawierania umów z wnioskodawcami,
 • obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych udostępnionych pracownikowi, w tym analiza danych,
 • przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie prezentacji na temat projektów wybranych do dofinansowania,
 • przygotowywanie zmian do zawartych umów o dofinansowanie projektów.

Sekcja Wdrażania

Wykonywanie zadań związanych z procesem wdrażania, w szczególności:

 • udział w procesie przyjmowania i rozliczania wniosków o płatność, monitorowania realizacji projektów i rozwiązywania umów o dofinansowanie,
 • udział w procesie rozpatrywania odwołań beneficjentów od wyniku weryfikacji wniosków o wprowadzenie zmian do umów/wniosków o płatność/rozwiązania umów,
 • przygotowywanie korespondencji z beneficjentami,
 • uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
 • udział w przygotowywaniu lub aktualizacji dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań departamentu,
 • przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
 • przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do jednostek zewnętrznych.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość narzędzi biurowych MS Office Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel),
 • wiedza w zakresie wdrażania/rozliczania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) - preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów pomocowych,
 • znajomość zagadnień merytorycznych:
 • podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych,
 • uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości.
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa klienta.

 

Termin zgłoszeń: do 18.10.2021 r.

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Szczecin 19.10.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 19.10.2021
inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 20.10.2021
Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 20.10.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more