0

aplikacje

id #2471360 08.10.2021

Główny Specjalista w Wydziale Spraw Europejskich

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 85628 / 08.10.2021

Główny SpecjalistaDo spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich UE oraz współpracy z instytucjami

Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi sprawy związane z procesem decyzyjnym w UE, w tym w szczególności koordynuje przygotowania wkładu UKE do projektów instrukcji dla przedstawiciela na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego H.05, monitoruje stan pracy legislacyjnych oraz współpracuje z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w tym zakresie
 • Przygotowuje opinie i stanowiska do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów IRG/BEREC w celu przedstawienia ich na posiedzeniach grup roboczych, Grupy Kontaktowej IRG/BEREC i posiedzeniach plenarnych, a także w miarę potrzeby przekazuje ww. stanowiska przedstawicielom odpowiednich gremiów
 • Współpracuje z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym bierze udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów
 • Analizuje przepisy prawa Unii Europejskiej w kontekście implementacji tych przepisów do prawa krajowego
 • Uczestniczy we współpracy dwustronnej z instytucjami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, w tym organizuje spotkania i wizyty delegacji zagranicznych
 • Wyszukuje, analizuje i przygotowuje informacje na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu w celu zapewnienia informacji na temat doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz przygotowuje informacje o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego (np. w formie odpowiedzi na kwestionariusze) na potrzeby organizacji międzynarodowych i organizacji regulatorów

 

Kogo poszukujemy

Wykształcenie: wyższe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok we współpracy z instytucjami UE lub związane ze współpracą międzynarodową
 • Znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej; rynku telekomunikacyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa krajowego i unijnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik B+R 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA D/S ROZWOJU, ROZLICZEŃ I NADZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more