0

aplikacje

id #2471357 08.10.2021

Główny Specjalista Do spraw: nadzoru rynku

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 85317 / 04.10.2021

Specjalista Do spraw: nadzoru rynku wyrobów w Wydziale Nadzoru Rynku, Delegatura w Olsztynie

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie wymagań w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej w tym wydaje decyzje i postanowienia w tych sprawach.
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w tym wydaje decyzje i postanowienia w tych sprawach.
 • Bierze udział w prowadzeniu badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię.
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli produktów wykorzystujących energię, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów oraz w zakresie realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach.
 • Bierze udział w przygotowywaniu raportów dla Komisji Europejskiej w zakresie wyników przeprowadzonych kontroli za pomocą systemu ICSMS.

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o systemie oceny zgodności wraz z rozporządzeniem w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania, o kompatybilności elektromagnetycznej, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych,
 • Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu miernictwa, metrologii i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego.
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%
 • wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy).
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów.
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa
 • itp.).
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 22.10.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 22.10.2021
Specjalista ds. Celnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 22.10.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more