0

aplikacje

id #2471304 07.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony środowiska w Zespole Ochrony Środowiska, Departament Infrastruktury

00-911 Warszawa Al. Niepodległości 218

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje propozycje udziału w krajowych programach finansujących działalność proekologiczną, w tym poprawę efektywności energetycznej, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, uwzgledniających jako beneficjentów jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej. Opracowuje wytyczne służące zintensyfikowaniu działań jednostek organizacyjnych resortu ON mających na celu pozyskiwanie środków spoza budżetu MON na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą efektywności energetycznej.
 • Poszukuje możliwości pozyskania spoza budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej środków finansowych (dotacji) na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w szczególności od instytucji i organizacji zajmującymi się ochroną środowiska oraz zarządzaniem środkami finansowymi w celu informowania odpowiednich komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej o ogłoszonych naborach wniosków o dotacje. Monitoruje sposoby pozyskania dodatkowych środków finansowych przez jednostki organizacyjne resortu ON, a także podejmuje działania umożliwiające im uzyskanie statusu beneficjenta.
 • Opiniuje i opracowuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów (rozporządzenia, decyzje, wytyczne specjalistyczne) z zakresu ochrony środowiska. Bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych lub innych spotkaniach mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego treści zapisów aktów prawnych lub innych dokumentów uwzględniających specyfikę funkcjonowania jednostek wojskowych. Opiniuje dokumenty standaryzacyjne NATO (STANAG) opracowane w języku angielskim oraz współpracuje przy wdrażaniu porozumień standaryzacyjnych NATO.
 • Bierze udział w naradach i innych przedsięwzięciach, których tematyka obejmuje zagadnienia ochrony środowiska, w tym pozyskania środków finansowych na działania proekologiczne spoza budżetu MON - przygotowuje materiały, wystąpienia z zakresu objętego danym przedsięwzięciem.
 • Monitoruje przestrzeganie w resorcie obrony narodowej przepisów ochrony środowiska poprzez analizowanie informacji i danych dotyczących uwzględniania ochrony środowiska w bieżącym funkcjonowaniu komórek MON i jednostek organizacyjnych resortu ON, wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych.
 • Bierze udział w procesie programowania rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze ochrony środowiska poprzez definiowanie celów i zadań, określanie sposobu ich osiągania w resorcie ON oraz monitorowanie osiągania celów i realizacji zadań przez jednostki organizacyjne resortu ON.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

 • Wewnątrz budynku winda umożliwiająca wjazd osobie na wózku.

 • Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze.

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. 

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Knurów 14.10.2021
Specjalista/ka ds. kontrolingu operacyjnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wyszków 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more