0

aplikacje

id #2471303 07.10.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Wspierania Podmiotów i Pomocy Publicznej, Departament Budżetu

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje do akceptacji Ministra rozstrzygnięć dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym;
 • Sporządza analizy kondycji ekonomiczno-finansowej instytutów badawczych, przedsiębiorców i wnioskodawców o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
 • Realizuje procedurę wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych realizujących zadania związane z transportem i infrastrukturą transportową oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych tych instytutów;
 • Sprawdza poprawność planów finansowych Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT, zatwierdzania tego sprawozdania i podziału zysku;
 • Dokonuje w zakresie właściwości Departamentu weryfikacji i oceny przejrzystości stosunków finansowych przedsiębiorców publicznych nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, którym Minister powierzył realizację usług publicznych w zakresie środków budżetowych przekazywanych tym przedsiębiorcom;
 • Dokonuje archiwizacji dokumentów w wydziale.


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych
  dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

 • Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
  wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Dębica 25.10.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Specjalista ds. Zarządzania Licencjami 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more