0

aplikacje

id #2471302 07.10.2021

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Inwestycji Telekomunikacyjnych II w Departamencie Telekomunikacji

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Strategicznie i bieżąco zarządza pracownikami i pracą wydziału, w tym opracowuje plan pracy wydziału oraz określa niezbędne zasoby, sprawuje kontrolę zarządczą, przydziela zadania do realizacji oraz deleguje odpowiedni poziom decyzyjności, zapewnia przepływ informacji niezbędnych do realizacji celów/zadań, wspiera pracowników w realizacji celów/zadań oraz buduje pozytywną atmosferę pracy, monitoruje wykonanie zadań oraz odbiera i weryfikuje efekty pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników i przekazywanie im konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje sprawy wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności dokonywanie ocen i analiz, w tym dotyczących rozwiązań prawnych oraz prowadzonych działań.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje zadania związane z realizacją projektu mającego na celu wsparcie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje zadania związane z wdrażaniem Narodowego Planu Szerokopasmowego, w celu osiągnięcia celów NPS i Europejskiej Agendy Cyfrowej.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje zadania pozostające we właściwości Wydziału związane z programowaniem interwencji publicznych w obszarze sieci szerokopasmowych ze środków perspektywy finansowej 2021-2027 oraz ze środków krajowych, w tym z Funduszu Szerokopasmowego.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje analizę stanu prawnego oraz prowadzenie spraw dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych pod kątem usuwania barier prawnych w procesach inwestycyjnych w telekomunikacji oraz kosztów realizacji sieci szerokopasmowych.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i stosowaniem prawa unijnego, w tym wdrażanie i monitorowanie regulacji prawnych UE w zakresie zagadnień pozostających we właściwości Wydziału.
 • Zleca, nadzoruje i koordynuje prowadzenie działań związanych z realizacją przez wydział innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Wykonywanie zadań na stanowisku jest zagrożone korupcją. Praca na stanowisku związana jest z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 17.10.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.10.2021
Kierownik ds. kadr 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 17.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.10.2021
Menedżer ds. projektów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radomsko 17.10.2021
Specjalista ds. rekrutacji i administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more