0

aplikacje

id #2471300 07.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Infrastruktury i Urbanistyki

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowanie odwoławcze łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada je do akceptacji
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada je do akceptacji
 • Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczy w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego
 • Rozpatruje i załatwia skargi i wnioski z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej
 • Przeprowadza kontrolę starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowość wydanych przez starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego w celu umożliwienia prowadzenia statystyki przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Krajowe wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Stres związany z przyjmowaniem klientów, z prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach oraz z występowaniem przed SądemInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o: służbie cywilnej; wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętności: czytanie dokumentacji projektowej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, działanie w sytuacjach stresowych
 • Komunikatywność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 19.10.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Słupsk 19.10.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  kierownik oddziału 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.10.2021
  Kierownik (m/k) działu transportu krajowego FTL 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Specjalista ds. ofertowania 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more