0

aplikacje

id #2471296 07.10.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw granicznej kontroli fitosanitarnej w Oddziale Granicznym

05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczy w granicznej kontroli fitosanitarnej przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w oparciu o obowiązujące przepisy
 • współuczestniczy w pobieraniu prób i przeprowadzaniu badań organoleptycznych i laboratoryjnych
 • pracuje w systemie informatycznym EZD oraz ZSIORiN


Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.

 • Inspekcje przeprowadza się w warunkach magazynowych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ruchu towarowym, pasażerskim, pocztowym (WER Poczty Polskiej).

 • Występuje wysiłek fizyczny przy pobieraniu i przenoszeniu prób.

 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.

 • W pracowni laboratoryjnej wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne pobranych prób.

 • Siedziba oddziału mieści się na parterze piętrowego budynku.

 • Toalety dostępne na miejscu.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

 • W pracowni laboratoryjnej oddziału znajdują się sprzęt laboratoryjnych (mikroskopy, binokulary, wagi, sita, itp.).

 • Przejazd do kontroli zgłoszonych przesyłek odbywa się komunikacją miejską.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.

 • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.

 • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.

 • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.

 • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, komunikatywność, organizacja pracy własnej
 • orientacja na osiąganie celów
 • radzenie sobie z presją, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 19.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 19.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more