0

aplikacje

id #2471293 07.10.2021

inspektor ochrony zabytków

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wydział ds. Zabytków Nieruchomych

80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami nieruchomymi
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzez szczegółową analizę spraw
 • przygotowywanie projektów opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej w celu spełnienia wymagań ustawowych
 • prowadzi kontrole i oględziny terenowe obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego pod kątem ich zachowani i wystepujących zagrożeń, dokonuje oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją zaleceń
 • dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów, w celu zapewienienia przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki na zabytkami nieruchomymi
 • opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji , zadań , szczegółową analizę wniosków ,gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowanie projektów pism w celu odpowiedzi do organu wyższej instancji,
 • półdziałanie w opiniowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami pod kątem spełniania wymogów ochrony konserwatorskiej.


Warunki pracy

praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,


pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdżaInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe konserwatorskie, architektoniczne, konstrukcyjno- budowlane, historia sztuki, administracyjne, archeologiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność samodzielnej
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Specjalista ds. ofertowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 19.10.2021
inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 19.10.2021
Manager Działu Audytu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more