0

aplikacje

id #2471289 07.10.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjno-finansowych Wydział Organizacyjno - Administracyjny

35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw płacowych związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników, zasiłków z tytułu ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzeń z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych - samodzielna realizacja zadania
 • Prowadzenie spraw kadrowych związanych z : nawiązywaniem stosunku pracy, jego trwaniem i rozwiązywaniem, sporządzaniem dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Inspektoracie, w tym umieszczanie na stronach BIP ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy zachowaniu przyjętej formy ich publikacji, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, sporządzaniem sprawozdań do GUS, KPRM, obsługa PPK, ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych, prowadzeniem ewidencji badań lekarskich (wstępnych, okresowych i po chorobie). Sporządzanie wymaganych dokumentów dotyczących: rozliczeń z ZUS w komputerowym programie PŁATNIK oraz z Urzędem Skarbowym, w komputerowym programie kadrowo-płacowym w celu dalszego przekazania informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego, prowadzeniem kart drogowych i eksploatacji samochodów służbowych – samodzielna realizacja zadania
 • Kompletowanie, wprowadzanie do programu e-Dok i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji lub podpisu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentacji dla Wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wystawianie i prowadzenie rejestru upoważnień, delegacji służbowych, ewidencja skarg i wniosków. Prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz prowadzenie archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przygotowywanie do realizacji dokumentów administracyjnych, kadrowych, płacowych lub finansowych dotyczących wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przygotowywanie projektów zarządzeń oraz redagowanie pism zlecanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora lub Kierownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - samodzielna realizacja zadania.
 • Ewidencjonowanie dochodów budżetowych Inspektoratu, terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań w drodze egzekucji. Terminowe dokonywanie zwrotu dochodów budżetowych oraz kwartalnie naliczanie odsetek - samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługa kasy gotówkowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozliczanie i sprawdzanie dokumentów do raportów kasowych oraz dotyczących wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WIJHARS - samodzielna realizacja zadania.
 • Kompleksowe planowanie spotkań, wyjazdów, delegacji służbowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora oraz przekazywanie dokładnych informacji w niniejszym zakresie. Prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz prowadzenie archiwum zakładowego WIJHARS - samodzielna realizacja zadania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy. -Korzystanie z samochodu służbowego: tak -Praca wykonywana na w/w stanowisku ma

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 25.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji / Pakowacz (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Specjalista Sekcji Uposażeń i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
Associate Banking and Finance 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.10.2021
SPECJALISTA DO WPROWADZANIA DANYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more