0

aplikacje

id #2471288 07.10.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg w Wydziale Technologii w Zespole ds. Technologii Nawierzchni

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi oraz uczestniczy w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii drogowych w ramach działań związanych z programami rządowymi, w szczególności w opiniowaniu opracowań i dokumentów z zagadnień dotyczących technologii nawierzchni drogowych oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Tworzy i opiniuje wytyczne oraz instrukcje, uczestniczy w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów technicznych funkcjonujących w GDDKiA) oraz odstępstw od warunków technicznych dotyczących technologii nawierzchni stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Inicjuje, opiniuje i nadzoruje działania związane z prowadzeniem oraz obsługą merytoryczną realizacji prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie technologii nawierzchni,
 • Uczestniczy w kreowaniu polityki dotyczącej stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie technologii nawierzchni drogowych,
 • Współpracuje z Oddziałami oraz Laboratoriami Drogowymi GDDKiA w zakresie technologii nawierzchni,
 • Prowadzi prace związane z oceną nowych mieszanek w konstrukcjach nawierzchni, a także gromadzi dane dotyczące stosowanych technologii i praktyk wykonawców robót drogowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Wystąpienia publiczne


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek wyposażony w windy,
praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki
oświetlenie naturalne i sztuczne,
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budowy i utrzymania dróg lub materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej technologii nawierzchni drogowych, w szczególności w zakresie materiałów stosowanych przy budowie i remontach dróg materiałów,
 • Posiadanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii budowy dróg
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)


Dokumenty i oświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 17.10.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.10.2021
Menedżer ds. projektów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 17.10.2021
Polska, Szczecin 17.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 18.10.2021
Dyrektor Sprzedaży - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more