0

aplikacje

id #2471283 07.10.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

08-200 Łosice ul.Myśliwska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania ustawowe prznależne do wykonywania przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Monitoruje choróby zakaźne zwierząt
 • Prowdzi rejestry podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • Obsługuje programy komputerowe związane z zajmowanym stanowiskiem
 • Dokumentuje wykonywane czynności, sporządza stosowne raporty i sprawozdania
 • Przygotowuje projekty decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przepisów krajowego prawa wewtrynaryjnego i prawa UE


Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30);


- wyjazdy służbowe;


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);


- kontakt z klientem zewnętrznym;


- wymagana duża dyspozycyjność;


- stres związany z przeprowadzaniem kontroli;


- zagrożenie korupcją


Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów oraz wind).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

- Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem;


-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /83/ 359-04-51Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 13.10.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.10.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 13.10.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 14.10.2021
INSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more